Αρχική> Λογιστική

Μαθήματα Λογιστικής-Accounting L.C.C.I. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΩΡΙΟΝ

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΩΡΙΟΝ προσφέρει εξειδικευμένα Μαθήματα Λογιστικής L.C.C.I. και προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις. Σκοπός των εξετάσεων είναι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των μαθητών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, ενήλικες και σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τα μαθήματα είναι απλά και κατανοητά, γίνονται από έμπειρους καθηγητές και για την παρακολούθησή τους δεν προαπαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση σε θέματα λογιστικής.  

Το L.C.C.I. (London Chamber of Commerce and Industry) είναι ένας διεθνής οργανισμός παροχής επαγγελματικών προσόντων. Είναι αναγνωρισμένος διεθνώς τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό. Απόκτησε λοιπόν και εσύ τη διεθνή πιστοποίηση L.C.C.I. και ενίσχυσε αποτελεσματικά το βιογραφικό σου σημείωμα. Κοντά μας θα νιώσετε σιγουριά και ασφάλεια, αφού η σωστή προετοιμασία θα σας εγγυηθεί τη σίγουρη επιτυχία και θα σας φέρει σε πλεονεκτικότερη θέση στον επαγγελματικό σας χώρο. 

Επιπρόσθετα, διδάσκεται Λογιστική Λυκείου και Λογιστική για Παγκύπριες εξετάσεις.  

 

Ενίσχυσε το βιογραφικό σου και απέκτησε πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

LCCI LEVEL 1 Book Keeping (Elementary)
Στο πρώτο επίπεδο LCCI LEVEL 1 Book Keeping (Elementary), οι μαθητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών και θα αποκτήσουν την ικανότητα να προετοιμάζουν λογιστικά βιβλία για ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτοεργoδοτουμένων. 


Περιεχόμενα Ύλης 

 • The Accounting Equation and the basis of double entry book-keeping.
 • Recording transactions through double-entry.
 • Balancing accounts.
 • Purchases/sales/returns.
 • The ledger: its subdivision.
 • Day books.
 • Bank facilities/methods of payment or receipt of money.
 • Cash book and cash discount.
 • Bank reconciliation.
 • Petty cash book and the imprest system.
 • Trial balance.
 • Adjusting for accruals and prepayments in the final accounts.
 • Depreciation of non-current assets.
 • The entries relating to irrecoverable debts.
 • The journal.
 • Capital and revenue expenditure.
 • Errors in the accounts and their correction.
 • Effect of profit (or loss) and drawings upon capital.
 • Trading and Profit and Loss accounts (Income Statement)
 • Statement of Financial Position
 • Control accounts – an introduction.

LCCI LEVEL 2 Book Keeping and Accounts (Intermediate)

Στο δεύτερο επίπεδο  LCCI LEVEL 2 Book Keeping and Accounts (Intermediate), οι μαθητές θα μπορούν να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών. Επίσης θα αποκτήσουν την ικανότητα να προετοιμάζουν λογιστικά βιβλία για ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτοεργoδοτουμένων, συνεταιρισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 


Περιεχόμενα Ύλης

 • Advanced aspects of the syllabus for Level 1: Bookkeeping.
 • Partnerships.
 • Limited liability companies.
 • Incomplete records.
 • Manufacturing accounts.
 • Inventory valuation.
 • Non-trading organisations.
 • Control accounts.
 • Suspense accounts.
 • Calculation and interpretation of ratios.
 • Preparation, by the use of ratios, of simple financial statements.

LCCI LEVEL 3 Accounting (Higher) 

Στο τρίτο επίπεδο LCCI LEVEL 3 Accounting  (Higher) οι μαθητές θα μπορούν να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών Επίσης θα αποκτήσουν την ικανότητα να  προετοιμάζουν λογιστικά βιβλία για ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτοεργoδοτουμένων, συνεταιρισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ομίλους εταιρειών σύμφωνα με βασικές λογιστικές συμβάσεις και τις τρέχουσες λογιστικές πρακτικές. Τέλος, οι μαθητές θα αποκτήσουν την ικανότητα εφαρμογής των αρχών της λογιστικής λήψης αποφάσεων.


Περιεχόμενα Ύλης 

 • Levels 1 and 2 revisited.
 • Valuation of stocks.
 • Valuation of fixed assets.
 • Partnerships.
 • Companies.
 • Accounting for groups of companies.
 • Cash flow statements.
 • Accounting ratios.
 • Budgetary control.
 • Introduction to decision making.
 • Concepts and accounting framework.
Contact our department