Αρχική> Αυτοβελτίωση-Θετική σκέψη

Αυτοβελτίωση-Θετική σκέψη

Δώσε αξία στον εαυτό σου

Τα μαθήματα αυτοβελτίωσης και θετικής σκέψης, απευθύνονται προς όλους, ανεξάρτητα κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, πιστεύω ή πεποιθήσεων και αποσκοπούν στην επίτευξη και ολοκλήρωση, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών στόχων της καθημερινής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, εσωτερικοί στόχοι ορίζονται αυτοί που σχετίζονται άμεσα με τη ψυχή και το πνεύμα του ατόμου όπως η αυτογνωσία, η διαχείριση άγχους, η πνευματική εξέλιξη, η ψυχική ολοκλήρωση, η ψυχική ωρίμανση, η ενσυναίσθηση, ενώ εξωτερικοί στόχοι είναι οι σωστές επιλογές και η επιτυχία που έχει ένα άτομο σε προσωπικές σχέσεις, εκπαίδευση και σπουδές, εργασία, καριέρα, επιχειρήσεις, αύξηση επιδόσεων, αύξηση δημιουργικότητας, θετική σκέψη, ορθή διαχείριση, οριοθέτηση προτεραιοτήτων και άλλα.

Επιπλέον, τα μαθήματα αυτοβελτίωσης και θετικής σκέψης, απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να συζητήσουν εποικοδομητικά σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, που νιώθουν την εσωτερική ανάγκη να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις επιθυμίες τους και τις βαθύτερες αξίες τους, να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους και την πορεία τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και να ζήσουν τη ζωή τους όπως ακριβώς το αξίζουν και επιθυμούν, σε αρμονία πάντα με τους συνανθρώπους τους, την ευρύτερη κοινωνία, αλλά κυρίως με τον ίδιο τους τον εαυτό.

 

Τα μαθήματα μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν και αποσκοπούν, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου σε:

 • Συζήτηση-κουβέντα
 • Προσωπική εξέλιξη
 • Ψυχική ολοκλήρωση
 • Πνευματική εξέλιξη
 • Τεχνικές διαλογισμού
 • Τεχνικές ηρεμίας-χαλάρωσης

 • Αυτοβελτίωση
 • Διαχείριση άγχους
 • Επίτευξη στόχων
 • Θετική σκέψη
 • Ενσυνάισθηση
 • Αυτογνωσία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Contact our department